De Groene Gemeenschap

De Groene Gemeenschap is sinds maart 2011 gevestigd aan de Barkasstraat te Amsterdam. Wij hebben er voor gekozen om met gelijkgestemden in een woongemeenschap te wonen waarbij we een aantal leef- en werkruimtes gezamelijk gebruiken. De groep telt acht mensen, twee katachtigen en een hoop plantjes.

Bajesdorp

De bewoners van Bajesdorp vormen een eigenzinnige, gemengde en hechte gemeenschap aan het randje van Amsterdam Oost die zich kenmerkt door diversiteit en creativiteit. Een deel is werkzaam in de creatieve industrie en er is een relatief groot aantal zelfstandige ondernemers gevestigd.

Meer Dan Wonen

Meer Dan Wonen is een project van een groep mensen en hun gezinnen die een groot pand in de regio Utrecht willen aankopen om daar gezamenlijk een woon-werkplek te creëren. Alle deelnemers zijn al jarenlang betrokken bij verschillende idealistische initiatieven en willen het project ook vanuit die achtergrond vorm gaan geven.

Ecodorp Boekel

Een inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding.
In Circulaire wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving.
Wat we in Boekel gaan maken, is een circulaire wijk van 30 klimaatadaptieve en limaatpositieve huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorzieningecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.


CW Lismortel

Centraal Wonen of ‘co-housing’ is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt.
CW Lismortel bestaat uit 10 clusters van ieder 5 tot 7 woningen en is gebouwd in 1983. Elke cluster heeft een gemeenschappelijke tuin, huiskamer, keuken, wasmachineruimte en zolders. De ‘Ontmoetingsruimte’, een gebouwtje van 10 bij 10 meter, is van en voor de hele woongemeenschap.
In CW Lismortel wonen ruim 70 volwassen en ongeveer 35 kinderen.


Stad in de Maak

Stad in de Maak zet dergelijk langdurig leegstaand vastgoed in om betaalbaar wonen en werken te faciliteren en om activiteiten te ontplooien die de betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen woonsituatie en omgeving tot stand brengt. Op dit moment beheert Stad in de Maak zeven tijdelijke woonwerkgebouwen in Rotterdam voor perioden van 3 tot 10 jaar.
Stad in de Maak wil voorbij deze tijdelijkheid en is actief op zoek naar panden om deze vrij te kopen uit de speculatieve markt en in te zetten voor betaalbaar coöperatief wonen en werken voor iedere stadsbewoner.