Leden en projecten

[vc_row]

Projecten

Projecten zijn groepen die hun projectplan (inclusief financieringsplan) al aan de Algemene Ledenvergadering van VrijCoop hebben voorgesteld en als project zijn aangenomen. Zij kunnen beginnen met de aankoop, het (ver)bouwen, en het wonen & werken als VrijCoop-project.

[/vc_row]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”207″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://ecodorpboekel.org/”][/vc_column]

[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Ecodorp Boekel” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ecodorpboekel.nl|title:www.ecodorpboekel.org|target:%20_blank”][vc_column_text](project-lid van VrijCoop)

Een inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding.
In Circulaire wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving.
Wat we in Boekel gaan maken, is een circulaire wijk van 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorzieningecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over Ecodorp Boekel” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.ecodorpboekel.nl||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”145″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://bajesdorp.nl/”][/vc_column]

[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Gebruikersvereniging Het Nieuwe Bajesdorp” link=”url:http%3A%2F%2Fbajesdorp.nl%2F|title:www.bajesdorp.nl|target:%20_blank”][vc_column_text](project-lid van VrijCoop)

Voortgekomen uit de bewonersgroep van de voormalige cipierswoningen van de inmiddels gesloten en grotendeels afgebroken Bijlmerbajes aan het randje van Amsterdam Oost, realiseert Het Nieuwe Bajesdorp een woonwerkgemeenschap met een solidair karakter en een sociale toekomstvisie vanuit de basisprincipes: gastvrij, duurzaam, permanent, creatief en divers. En creëert daarmee een coöperatieve, duurzame en uitnodigende vrijplaats met zo’n 20 woningen en ateliers.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over Bajesdorp” link=”url:http%3A%2F%2Fbajesdorp.nl||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[/vc_row]

[vc_row]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”631″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://www.leefengroeihoeve.nl/”][/vc_column]

[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”De Leef en Groei Hoeve” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.leefengroeihoeve.nl%2F||target:%20_blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

De Leef en Groei Hoeve, een kleine gemeenschap met vaste en tijdelijke woningen op een historische boerderij in het groen van Noord Limburg. Een plek voor verbinding met jezelf, de ander en de natuur.[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over De Leef en Groei Hoeve” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.leefengroeihoeve.nl%2F||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[/vc_row]

Leden

Gewone leden zijn groepen die nog werken aan een projectplan dat ze willen realiseren binnen de VrijCoopstructuur. Daarnaast zijn er ook nog individuele leden, en is het mogelijk om bijvoorbeeld als stichting die soortgelijke doelen nastreeft lid te worden.

[vc_row]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”144″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://degroenegemeenschap.org/”][/vc_column]

[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”De Groene Gemeenschap” link=”url:http%3A%2F%2Fdegroenegemeenschap.org%2F||target:%20_blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

De Groene Gemeenschap is sinds maart 2011 gevestigd aan de Barkasstraat te Amsterdam. Wij hebben er voor gekozen om met gelijkgestemden in een woongemeenschap te wonen waarbij we een aantal leef- en werkruimtes gezamelijk gebruiken. De groep telt acht mensen, twee katachtigen en een hoop plantjes.[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over De Groene Gemeenschap” link=”url:http%3A%2F%2Fdegroenegemeenschap.org%2F||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”146″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://meerdanwonen.org/”][/vc_column]

[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Meer Dan Wonen” link=”url:http%3A%2F%2Fmeerdanwonen.org|title:www.meerdanwonen.org|target:%20_blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

Meer Dan Wonen is een project van een groep mensen en hun gezinnen die een groot pand in de regio Utrecht willen aankopen om daar gezamenlijk een woon-werkplek te creëren. Alle deelnemers zijn al jarenlang betrokken bij verschillende idealistische initiatieven en willen het project ook vanuit die achtergrond vorm gaan geven.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over MDW” link=”url:http%3A%2F%2Fmeerdanwonen.org||target:%20_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”237″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://www.stadindemaak.nl”][/vc_column]
[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Stad in de Maak” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.stadindemaak.nl|title:www.stadindemaak.nl|target:%20_blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

Stad in de Maak zet dergelijk langdurig leegstaand vastgoed in om betaalbaar wonen en werken te faciliteren en om activiteiten te ontplooien die de betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen woonsituatie en omgeving tot stand brengt. Op dit moment beheert Stad in de Maak zeven tijdelijke woonwerkgebouwen in Rotterdam voor perioden van 3 tot 10 jaar.
Stad in de Maak wil voorbij deze tijdelijkheid en is actief op zoek naar panden om deze vrij te kopen uit de speculatieve markt en in te zetten voor betaalbaar coöperatief wonen en werken voor iedere stadsbewoner.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over Stad in de Maak” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.stadindemaak.nl||target: blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”605″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://www.rijkshemelvaart.com”][/vc_column]
[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Rijkshemelvaartdienst” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.rijkshemelvaart.com|title:www.rijkshemelvaart.com|target: blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

Rijkshemelvaartdienst (RHVD) aan de Oude Haagseweg is een vereniging die zich bezig houdt met vrijheid voor leven, kunst en cultuur. Sinds 1989 hebben zij dit met muziek, performances, shows en exposities laten zien tijdens verrassende festivals. De sfeer tijdens deze festivals, andere evenementen, maar ook de dagelijkse woon- en werk situatie zetten een sfeer die bezoekers als bijzonder ervaren en een inspiratie voor andere plekken vormen.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over Rijkshemelvaartdienst” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.rijkshemelvaart.com||target: _blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[/vc_row]

[vc_row]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”641″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://”][/vc_column]
[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”A.R. De Brons” link=”url:http%3A%2F%2F|title:ardebrons.nl|target: blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

A.R. De Brons in Nijmegen is …. (beschrijving binnenkort)

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over A.R. De Brons” link=”url:http%3A%2F%2F||target: _blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[/vc_row]

[vc_row]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”642″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://www.wgdehantert.nl”][/vc_column]
[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Woongemeenschap De Hantert” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.wgdehantert.nl|title:www.wgdehantert.nl|target: blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

Woongemeenschap De Hantert … (beschrijving binnenkort)

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over Woongemeenschap De Hantert” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.wgdehantert.nl||target: _blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[/vc_row]

[vc_row]

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”649″ img_size=”medium” onclick=”custom_link” link=”http://www.weleert.nl”][/vc_column]
[vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Ecodorp Hof van Weleert” link=”url:http%3A%2F%2Fweleert.nl|title:weleert.nl|target: blank”][vc_column_text](gewoon VrijCoop lid)

Ecodorp Hof van Weleert is duurzaam leven in en met de natuur in de groene gemeente Weert.

[/vc_column_text][vc_btn title=”Meer informatie over Ecodorp Hof van Weleert” link=”url:http%3A%2F%2Fweleert.nl||target: _blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][/vc_column]

[/vc_row]

[vc_row]

Zusterorganisatie

VrijCoop is lid van het Mietshäuser Syndikat en het Syndikat is lid van VrijCoop. Zo brengen we onze onderlinge solidariteit in de praktijk.

[/vc_row]