Projecten

Projecten zijn groepen die hun projectplan (inclusief financieringsplan) al aan de Algemene Ledenvergadering van VrijCoop hebben voorgesteld en als project zijn aangenomen. Zij kunnen beginnen met de aankoop, het (ver)bouwen, en het wonen & werken als VrijCoop-project.

Ecodorp Boekel

(project-lid van VrijCoop)

Een inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding.
In Circulaire wijk Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving.
Wat we in Boekel gaan maken, is een circulaire wijk van 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorzieningecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.

Meer informatie over Ecodorp Boekel

Gebruikersvereniging Het Nieuwe Bajesdorp

(project-lid van VrijCoop)

Voortgekomen uit de bewonersgroep van de voormalige cipierswoningen van de inmiddels gesloten en grotendeels afgebroken Bijlmerbajes aan het randje van Amsterdam Oost, realiseert Het Nieuwe Bajesdorp een woonwerkgemeenschap met een solidair karakter en een sociale toekomstvisie vanuit de basisprincipes: gastvrij, duurzaam, permanent, creatief en divers. En creëert daarmee een coöperatieve, duurzame en uitnodigende vrijplaats met zo’n 20 woningen en ateliers.

Meer informatie over Bajesdorp

De Leef en Groei Hoeve

(gewoon VrijCoop lid)

De Leef en Groei Hoeve is een kleine ecologische gemeenschap. Op de Hoeve zijn 3 woningen voor vaste huurders, daarnaast zijn er 4 Hart en Ziel Woningen voor tijdelijk verblijf voor maximaal 6 maanden. In en om de historische boerderij zijn oa. een werkplaats, atelier, yurt, weilanden, stilte ruimte, en vuurplaats. De Leef en Groei Hoeve is een plek voor verbinding met jezelf, de ander en de natuur.

Meer informatie over De Leef en Groei Hoeve

A.R. De Brons

(gewoon VrijCoop lid)

A.R. De Brons in Nijmegen is …. (beschrijving binnenkort)
Meer informatie over A.R. De Brons

Ecodorp Hof van Weleert

(gewoon VrijCoop lid)

Hof van Weleert wil het eerste Ecodorp van Limburg realiseren in de groene gemeente Weert. Wij hebben de ambitie om een inspirerende woongemeenschap te zijn als het aankomt op socialer en duurzamer wonen. We doen dat op een kleinschalige manier, met 8 kleine biobased huisjes, een voedselbos, onze eigen moestuin en een buurthuis. In dit buurthuis kunnen we — samen met bewoners uit de omgeving — elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. Het plan is om ook twee Thoeës Huuskes (Thuis Huisjes) te plaatsen waar mensen terecht kunnen die even een pauze nodig hebben in het leven. Zo creëren wij een plek om te wonen in verbinding met elkaar en in verbinding met de natuur.
Meer informatie over Ecodorp Hof van Weleert

Leden

Gewone leden zijn groepen die nog werken aan een projectplan dat ze willen realiseren binnen de VrijCoopstructuur. Daarnaast zijn er ook nog individuele leden, en is het mogelijk om bijvoorbeeld als stichting die soortgelijke doelen nastreeft lid te worden.

De Groene Gemeenschap

(gewoon VrijCoop lid)

De Groene Gemeenschap is sinds maart 2011 gevestigd aan de Barkasstraat te Amsterdam. Wij hebben er voor gekozen om met gelijkgestemden in een woongemeenschap te wonen waarbij we een aantal leef- en werkruimtes gezamelijk gebruiken. De groep telt acht mensen, twee katachtigen en een hoop plantjes.
Meer informatie over De Groene Gemeenschap

Buiten in Leusden

Meer Dan Wonen

(gewoon VrijCoop lid)

Meer Dan Wonen is een project van een groep mensen en hun gezinnen die een groot pand in de regio Utrecht willen aankopen om daar gezamenlijk een woon-werkplek te creëren. Alle deelnemers zijn al jarenlang betrokken bij verschillende idealistische initiatieven en willen het project ook vanuit die achtergrond vorm gaan geven.
Meer informatie over MDW

Stad in de Maak

(gewoon VrijCoop lid)

Stad in de Maak zet dergelijk langdurig leegstaand vastgoed in om betaalbaar wonen en werken te faciliteren en om activiteiten te ontplooien die de betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen woonsituatie en omgeving tot stand brengt. Op dit moment beheert Stad in de Maak zeven tijdelijke woonwerkgebouwen in Rotterdam voor perioden van 3 tot 10 jaar.
Stad in de Maak wil voorbij deze tijdelijkheid en is actief op zoek naar panden om deze vrij te kopen uit de speculatieve markt en in te zetten voor betaalbaar coöperatief wonen en werken voor iedere stadsbewoner.
Meer informatie over Stad in de Maak

Rijkshemelvaartdienst

(gewoon VrijCoop lid)

Rijkshemelvaartdienst (RHVD) aan de Oude Haagseweg is een vereniging die zich bezig houdt met vrijheid voor leven, kunst en cultuur. Sinds 1989 hebben zij dit met muziek, performances, shows en exposities laten zien tijdens verrassende festivals. De sfeer tijdens deze festivals, andere evenementen, maar ook de dagelijkse woon- en werk situatie zetten een sfeer die bezoekers als bijzonder ervaren en een inspiratie voor andere plekken vormen.
Meer informatie over Rijkshemelvaartdienst

Woongemeenschap De Hantert

(gewoon VrijCoop lid)

Woongemeenschap De Hantert … (beschrijving binnenkort)
Meer informatie over Woongemeenschap De Hantert

Boschgaard

(gewoon VrijCoop lid)

Boschgaard combineert duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid, en is daarmee op deze gebieden een pionier in Nederland. Het is een woongemeenschap dat duurzaamheid zeer serieus neemt en dat in samenwerking met woningcorporatie Zayaz 19 sociale huurwoningen neerzet in Den Bosch Oost, gecombineerd met een buurtcentrum. Boschgaard komt op de plek van De Patio, het oude buurthuis van de Graafse Wijk. Er komen 25-30 bewoners in het gebouw.

Meer informatie over Boschgaard

Zusterorganisatie

VrijCoop is lid van het Mietshäuser Syndikat en het Syndikat is lid van VrijCoop. Zo brengen we onze onderlinge solidariteit in de praktijk.