Wij zijn een woongroep en willen graag meer informatie over het VrijCoop-model. Waar kunnen we dat vinden?
Ben je na het lezen van onze website geintereseerd geraakt in het VrijCoop model en overweeg je om met jouw woonproject aan te sluiten bij VrijCoop? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. We nemen dan binnen x aantal dagen contact met je op.

Wij zijn op zoek naar financiering van ons woonproject, wat kan VrijCoop hierin betekenen?
VrijCoop biedt aan haar leden hulp bij het organiseren van crowdfundingen en aandelen dingen en we denken mee over een solidaire financieringsopzet. Maar VrijCoop zelf is geen medefinancieerder van woonprojecten.

Alleen woonprojecten? Of ook?
Nee, het is ook mogelijk om binnen VrijCoop om een project te realiseren voor betaalbare werkruimtes, of een gecombineerd woonwerkgebouw. Wat belangrijk is, is dat er sprake moet zijn van een collectief en dat alle (rechts)personen die wonen en/of werken in het gebouw inspraak hebben in de vereniging (zelf-organisatie) en meedoen aan het zelfbeheer.

Wij zijn een groep die sociaal, cultureel willen wonen & werken en het pand in eigen beheer willen krijgen
We maken graag kennis met jullie. Neem contact met ons op via de contactpagina

Ik wil graag een donatie doen aan de VrijCoop!
Je gulle gift kan worden overgemaakt met iDeal vanaf onze donatiepagina
Of door een bedrag over te maken naar NL36 TRIO 0254 7291 50 t.n.v. Vrijcoop.

Waarin verschilt VrijCoop van andere soortgelijke initiatieven?
VrijCoop is een verbond van groepen en individuen met als doel panden of complexen van woningen of werkruimten tot collectief eigendom te maken. Het vastgoed wordt eigendom van de gemeenschap en niet van een individu.
Bij VrijCoop doen de bewoners zelf hun beheer: zij regelen zélf dat de huur op tijd wordt betaald, er aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, er reparaties worden gedaan en dat er geld opzij wordt gezet voor groot onderhoud op basis van een meerjarenplan.

Wat verschilt het VrijCoop model van het Mietshäuser Syndikat?
VrijCoop heeft gekozen voor verenigingen in plaats van BV’s (GmbH’s). Dit heeft te maken met de verschillen tussen de Duitse en Nederlandse wetten en regels voor rechtspersonen.

Wat houdt het lidmaatschap van VrijCoop in?
VrijCoop bestaat uit een vereniging waarvan zowel groepen en individuele leden lid kunnen worden.
Je wordt verwacht op VrijCoop vergaderingen (circa 4 keer per jaar).
Je betaalt jaarlijkse contributie.

Wat is het verschil tussen lidmaatschap van Vrijcoop en een Vrijcoop-project starten?
De leden samen hebben de zeggenschap binnen Vrijcoop. Als een groep Vrijcoop-lid is kan die groep voor hun vastgoed een Vrijcoop-project beginnen samen met Vrijcoop. Er zijn ook leden van Vrijcoop die zelf (nog) geen Vrijcoop-project beginnen maar wel de andere projecten steunen.
Binnen een Vrijcoop-project heeft naast de groep ook Vrijcoop zeggenschap over zaken als het onverkoopbaar houden van het vastgoed en het wijzigen van de statuten waarin dat bepaald is.
Een Vrijcoopproject betaalt in plaats van contributie een solidariteitsbijdrage.
Elk project levert één mentor aan om een ander VrijCoop project te begeleiden.

Voordelen lidmaatschap VrijCoop
We hebben de ervaring dat gemeenten en banken het op prijs stellen dat projecten door VrijCoop ondersteund gaan worden.
VrijCoop investeert € 5.000 in elk startend project in de Vastgoedvereniging (VaVer) (mits het geld aanwezig is). Dat geld kan gebruikt worden voor de startkosten van de gemeenschap.
Elk project krijgt twee mentoren toegewezen uit de leden/projecten van VrijCoop. Mentoren kijken met hun ervaring mee met de financieringsaanvraag, crowdfunding acties, etc.
Via de contributie of solidariteitsbijdrage help je met de financiering van startende woongemeenschappen.
Aspirantleden (kennismakers) krijgen begeleiding bij het maken van statuten, reglement.
Hoe zorgt VrijCoop er voor dat een pand voorgoed van de markt is?
Het vastgoed van de vereniging die lid wordt van VrijCoop wordt in een aparte vereniging, de vastgoedvereniging (VaVer), ondergebracht waarvan zowel de bewonersvereniging (BeVer) als VrijCoop lid is. Het vastgoed wordt hiermee eigendom van de Vastgoedvereniging van de gemeenschap en niet van VrijCoop..
De belangrijkste beslissingen (verkoop, bestemming winst) moeten gezamenlijk genomen worden. Daarmee willen we voorkomen dat bewoners hun pand kunnen verkopen, maar we voorkomen ook dat VrijCoop een centralistische organisatie wordt waarin de bewoners geen stem hebben.
VrijCoop heeft vetorecht op de verkoop van woningen en mag ook meebeslissen als het gaat over het aanpassen van de statuten.

Wie kunnen er lid worden van VrijCoop?
Verenigingen die eigenaar zijn van (toekomstige) gebouwen, waarbij er sprake is van een collectief van alle (rechts)personen die wonen en/of werken in het gebouw inspraak hebben in de vereniging (zelf-organisatie) en meedoen aan het zelfbeheer. De ruimtes worden permanent verhuurd.

Wat als een gemeenschap met een woningbouwvereniging gaat samenwerken, wat kan VrijCoop nog voor ons betekenen? Gaat dat wel samen?
Het is vrijwel zeker dat het dan geen VrijCoop project kan zijn als de woningcorporatie als eigenaar van de woningen betrokken blijft. Een corporatie kan beslissen dat woningen verkocht kunnen worden en dat is juist niet de bedoeling van VrijCoop. Ook is het onmogelijk om het exploitatieoverschot te bestemmen voor de financiering van startende woongemeenschappen.

Soorten lidmaatschap
• Persoonlijk lid
• Wel stemrecht

Betaald een jaarlijkse contributie van 50 euro

Kennismaker (aspirant-lid)
• Geen stemrecht
• Betaald een jaarlijkse contributie van 50 euro

Gemeenschapslid
• Stemrecht, 1 stem per gemeenschap
• Betaalt jaarlijkse contributie nav het aantal leden van de vereniging

Project lid
• Stemrecht
• Betaalt jaarlijks een solidariteitsbijdrage
• Alle winst die overblijft nadat alle rente en aflossing van leningen dat jaar zijn betaald en er een potje is voor onderhoudskosten, gaat naar de financiering van startende woongemeenschappen in de vorm van een niet-hypothecaire, achtergestelde lening.

Solidariteitsbijdrage
De solidariteitsbijdrage bedraagt 5 cent per m2 gebruiksoppervlakte per maand (stand 1 januari 2024). Deze wordt ieder jaar met 0,5 cent per m2 per maand verhoogd. In een spreadsheet kun je daarvoor deze formule gebruiken: = 12 * gebruikersoppervlakte * (0,05+(huidig jaar – jaar van oplevering) * 0,005). Er geldt een maximum van 20 cent per m2 per maand.
Overige bepalingen:

  • De solidariteitsbijdrage treed in in plaats van de contributie, voor leden die een VrijCoop project zijn, op het moment dat het permanente vastgoed verhuurd wordt (tijdelijke woningen tellen niet mee).
  • De gebruiksoppervlakte beslaat het netto gebruiksoppervlak van zowel woonruimtes, bedrijfsruimtes en gezamenlijke ruimtes.
  • Ruwweg geldt : alle ruimtes die normaal gezien verwarmd worden, tellen mee.

Hoe wordt je een kennismaker?
Kennismakingsformulier