Wij zijn een woongroep en willen graag meer informatie over het VrijCoop-model. Waar kunnen we dat vinden?
Ben je na het lezen van onze website geintereseerd geraakt in het VrijCoop model en overweeg je om met jouw woonproject aan te sluiten bij VrijCoop? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. We nemen dan binnen x aantal dagen contact met je op.

Wij zijn op zoek naar financiering van ons woonproject, wat kan VrijCoop hierin betekenen?
VrijCoop biedt aan haar leden hulp bij het organiseren van crowdfundingen en aandelen dingen en we denken mee over een solidaire financieringsopzet. Maar VrijCoop zelf is geen medefinancieerder van woonprojecten.

Alleen woonprojecten? Of ook?
Nee, het is ook mogelijk om binnen VrijCoop om een project te realiseren voor betaalbare werkruimtes, of een gecombineerd woonwerkgebouw. Wat belangrijk is, is dat er sprake moet zijn van een collectief en dat alle (rechts)personen die wonen en/of werken in het gebouw inspraak hebben in de vereniging (zelf-organisatie) en meedoen aan het zelfbeheer.

Wij zijn een groep die sociaal, cultureel willen wonen & werken en het pand in eigen beheer willen krijgen
We maken graag kennis met jullie. Neem contact met ons op via de contactpagina

Ik wil graag een donatie doen aan de VrijCoop!
Je gulle gift kan worden overgemaakt met iDeal vanaf onze donatiepagina
Of door een bedrag over te maken naar NL36 TRIO 0254 7291 50 t.n.v. Vrijcoop.

Waarin verschilt VrijCoop van andere soortgelijke initiatieven?
VrijCoop is een verbond van groepen en individuen met als doel panden of complexen van woningen of werkruimten tot collectief eigendom te maken. Het vastgoed wordt eigendom van de gemeenschap en niet van een individu.
Bij VrijCoop doen de bewoners zelf hun beheer: zij regelen zélf dat de huur op tijd wordt betaald, er aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, er reparaties worden gedaan en dat er geld opzij wordt gezet voor groot onderhoud op basis van een meerjarenplan.

Wat verschilt het VrijCoop model van het Mietshäuser Syndikat?
VrijCoop heeft gekozen voor verenigingen in plaats van BV’s (GmbH’s). Dit heeft te maken met de verschillen tussen de Duitse en Nederlandse wetten en regels voor rechtspersonen.