VrijCoop zet het model van het in Duitsland actieve Mietshäuser Syndikat om naar de Nederlandse situatie. In verschillende steden in Duitsland wonen en werken bijna 2000 mensen met elkaar in panden die in collectief bezit zijn en waarin individuen de door hen gebruikte en gedeelde ruimte huren.

Vastgoed hoort thuis binnen een solidaire economie onder het beheer van bewoners en gebruikers.

Huurders in Nederland staan onder druk. Om ruimte te bieden aan eigen initiatief is in de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) opgenomen dat huurders een wooncoöperatie kunnen starten waarmee ze de huurwoningen van de verhuurder (vaak een woningcorporatie) kunnen overnemen.

Wij zijn niet geïnteresseerd in koopwoningen, maar in collectief eigendom en betaalbaar huren.

Ook woningzoekende groepen kunnen kiezen voor collectief kopen en samen huren. Dit is een variant van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Zelfbouwers die als groep kiezen voor individuele koopwoningen hebben bij verkoop van een individuele woning dan ook geen invloed op de keuze voor een nieuwe bewoner. Als er gekozen wordt voor collectief eigenaarschap, zitten deze kopersbelangen niet in de weg. De bewoners zijn huurders, die zonder schuldenlast desnoods kunnen vertrekken.

Ook zittende bewoners, die hun woningen voor de toekomst willen behouden hebben baat bij collectief eigendom. De bedreiging van buitenaf kan vaak alleen worden tegengegaan door een collectieve commitment.