VrijCoop is een vereniging van wooncoöperaties dat zich inzet voor betaalbare woonruimte voor iedereen. De initiatieven die zich bij VrijCoop aansluiten staan centraal. De organisatie zorgt ervoor dat vastgoed vrijgekocht wordt van de markt: door verkoop onmogelijk te maken zorgen de initiatieven en VrijCoop gezamenlijk voor woonruimte die op de lange termijn betaalbaar blijft. Door kennisuitwisseling en onderlinge initiatieven steunen de leden elkaar. VrijCoop wil op die manier initiatieven die in zelforganisatie dezelfde doelen nastreven ondersteunen. 

Een huis is geen verhandelbaar object, maar een plek om te wonen en samen te leven

 

VrijCoop

  • collectief eigendom van het vastgoed
  • zelfbeheer door de bewoners en andere gebruikers
  • vastgoed vrijkopen van de markt
  • betaalbare woonruimte voor lange termijn
  • gebruiksrecht en stemrecht onafhankelijk van kapitaalinbreng
  • solidariteit tussen projecten

Mietshäuser Syndikat

VrijCoop zet het model van het in Duitsland actieve Mietshäuser Syndikat om naar de Nederlandse situatie. In verschillende steden in Duitsland wonen en werken bijna 2.000 mensen met elkaar in panden die in collectief bezit zijn en waarin individuen de door hen gebruikte en gedeelde ruimte huren.

KvK 63437627